De Tweemaster

Openbare Dalton Basisschool

Gezonde school

Daltonschool De Tweemaster is een Gezonde School!

Gezondheidsbevordering maakt deel uit van ons onderwijs. Wij vinden gezondheid erg belangrijk. We willen dat kinderen kunnen omgaan met de verschillen en overeenkomsten tussen mensen in het algemeen en tussen leerlingen in het bijzonder.   Er is veel aandacht voor omgangsvormen en gedragsregels. We hebben een gedragsprotocol waarin afspraken en procedures zijn vastgesteld, die ertoe moeten bijdragen dat het positieve klimaat op school behouden blijft. Alle leerlingen krijgen structureel judoles en we organiseren aan het begin van het schooljaar het project ‘Coole Kikker’. Daarbij staan normen, waarden, groeps- en schoolregels centraal.  Op dit moment hebben we het vignet ‘Sociale Veiligheid’. We zijn nu bezig om de vignetten ‘Gezonde Voeding’ en ‘Sport en Bewegen’ aan te vragen.
 

copyright © 2019 | Dalton Basisschool De Tweemaster | Duivestein 25 | 2641 LG Pijnacker

Directie S. (Suzanne) de Jong | tel. 015-3693041 | email: directie@de-tweemaster.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |