De Tweemaster

Openbare Dalton Basisschool

Gezonde school

Op Openbare scholen wordt niet gewerkt vanuit een religieuze achtergrond. Die achtergrond staat bij veel ouders borg voor een bepaalde mensvisie van het team.
Er ontstaat dan een bepaald gevoel van helderheid omdat men mag verwachten dat die waarschijnlijk religieuze uitgangspunten een waarborg vormen voor zorg voor een respectvolle omgang van jonge mensen met elkaar en met volwassenen.

Is het dan op een Openbare School al snel een losgeslagen bende? Er zijn immers geen Normen en Waarden om je aan vast te houden!

Ieder mens heeft zich te houden aan een bepaalde vorm van sociaal gedrag. Vanuit welke achtergrond dan ook. Op onze school brengen we de kinderen een aantal omgangsregels bij door om de veertien dagen in de hele school dezelfde regels centraal te stellen. In iedere groep wordt daar aandacht aan geschonken en deze regels gelden dan ook voor iedereen.

Lukt het niet om je aan deze regels te houden dan volgt er een waarschuwing. In een gesprek proberen we het waarom van de regels nog eens toe te lichten en maken we duidelijk dat die regels voor iedereen op school gelden.

Wanneer dat niet voldoende is volgt er een gesprek met twee leerkrachten en de ouders.

We gaan er vanuit dat daarna de goede weg te vinden moet zijn. Als dat uiteindelijk dan toch nog niet het geval zou blijken te zijn kan er een schoolverwijderingprocedure in gang gezet worden, maar dat is echt wel het allerlaatste waar we gebruik van willen maken.

In principe is dit de gang van zaken, maar op onze school hebben we weinig problemen in het sociale vlak. Van huis uit krijgen de kinderen natuurlijk ook al mee dat bepaalde omgangsvormen tot het normale gedrag van mensen behoort en daar merken we op school gelukkig heel veel van.

Veel gastdocenten laten, door hun lovende uitspraken aan het adres van de kinderen, ons daar regelmatig van genieten. Wij zijn zeker bevoorrecht.

copyright © 2014 | Dalton Basisschool De Tweemaster | Duivestein 25 | 2641 LG Pijnacker

Directie K. De Bruin | tel. 015-3693041 | email: k.debruin@de-tweemaster.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |