De Tweemaster

Openbare Dalton Basisschool

Rol van de leerkracht

De drie principes, verantwoordelijkheid, zelfstandig werken en samenwerken gelden ook voor de leerkrachten. Binnen het team en in de klas.

Binnen het team

Onderwijs dient systematisch en procesmatig te zijn en om dat in goede banen te leiden heb je een team nodig dat goed samenwerkt. Bij ons heeft iedereen zijn eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheden binnen de school en voert deze uit. De leerkrachten kunnen zelfstandig werken, maar helpen elkaar ook en staan voor elkaar klaar. Ze zijn ook vrij om hun kennis, enthousiasme en creativiteit op eigen wijze kwijt te kunnen in hun onderwijs maar binnen de afspraken die binnen het team gemaakt zijn.

In de klas

De leerkracht is geen leider maar een begeleider in de groep en heeft eigenlijk drie functies; een voorbereidingsfunctie, een verwerkingsfunctie en een regulatiefunctie.

In de voorbereidingsfunctie zorgt de leerkracht ervoor dat alle verplichte leerdoelen, leerstappen, werkvormen en eisen beschreven en uitgevoerd worden. Hij zorgt ervoor dat duidelijk is hoeveel tijd het werk kost, wanneer werk af moet zijn en welke toetsen er voorgelegd zullen worden. De leerkracht stimuleert interesses van kinderen en biedt uitdagende situaties.

In de verwerkingsfunctie moedigt hij de leerlingen aan om voorkennis te activeren, leerstof te analyseren en relaties tussen begrippen te leggen. De leerkracht geeft opdrachten waarmee de leerlingen het geleerde kan toepassen. In de regulatiefunctie bewaakt en evalueert de leerkracht het leerproces. Hij stimuleert het zelfvertrouwen van de leerling, biedt ruimte voor eigen beslissingen en stimuleert onderlinge hulp en samenwerking van leerlingen.

De leerkracht biedt individuele hulp aan, ondersteunt hulpvragen en biedt leerlingen een goede werkplek en een goede werksfeer.

De leerkracht heeft een uitgebreid registratiesysteem waarin hij de vorderingen van de leerlingen bijhoudt. Hij toetst de leerlingen en samen met de leerlingen evalueert hij de leerresultaten en leerprocessen en stelt samen nieuwe doelen.

copyright © 2019 | Dalton Basisschool De Tweemaster | Duivestein 25 | 2641 LG Pijnacker
Directie S. (Suzanne) de Jong | tel. 015-3693041 | email: k.witteman@de-tweemaster.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |