De Tweemaster

Openbare Dalton Basisschool

Het leren omgaan met verantwoordelijkheid

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het Daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijkertijd ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen. Daltonschool De Tweemaster heeft vertrouwen in de mogelijkheden van iedere leerling. De leerkracht maakt met elke leerling afspraken over wat de leerling in een bepaalde periode moet leren en moet doen. De leerlingen moeten zelf inschatten hoeveel tijd ze met een taak bezig zijn en wat ze nodig hebben om de taak te kunnen doen. Achteraf legt de leerling verantwoording af aan de leerkracht. Zo leren leerlingen verantwoordelijkheid te dragen.

Natuurlijk wordt dit beginsel stapje voor stapje verder uitgebouwd. Kleuters krijgen heel eenvoudige taakjes, die ze zelfstandig kunnen uitvoeren. Naarmate de leerlingen ouder worden, krijgen ze steeds uitgebreidere en ingewikkeldere taken.

copyright © 2019 | Dalton Basisschool De Tweemaster | Duivestein 25 | 2641 LG Pijnacker
Directie S. (Suzanne) de Jong | tel. 015-3693041 | email: k.witteman@de-tweemaster.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |