De Tweemaster

Openbare Dalton Basisschool

Het leren zelfstandig te werken

Zelfstandig leren en werken op een Daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.

Daltonschool De Tweemaster wil de leerlingen zo veel mogelijk opleiden tot zelfstandig denkende en handelende individuen. Ons Daltononderwijs is er daarom op gericht om leerlingen, waar mogelijk, zelf initiatieven te laten nemen en zelf te laten kiezen, in welke volgorde zij hun taken willen uitvoeren, wie ze eventueel om hulp zouden kunnen vragen en waar ze de benodigde informatie vandaan kunnen halen. Leerlingen ervaren de geboden vrijheid over het algemeen als erg prettig; het leidt ertoe dat zij lesstof met meer plezier tot zich nemen. Maar deze aanpak kan alleen slagen als de leerkrachten de leerlingen –en ook elke leerling afzonderlijk- goed begeleiden en de leerlingen helpen bij het maken van de keuzes.

 

copyright © 2019 | Dalton Basisschool De Tweemaster | Duivestein 25 | 2641 LG Pijnacker
Directie S. (Suzanne) de Jong | tel. 015-3693041 | email: k.witteman@de-tweemaster.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |