De Tweemaster

Openbare Dalton Basisschool

Kinderopvang Skippy Pepijn

Buitenschoolse opvang

 

 

Deze organisatie levert met haar BSO-locaties een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de buitenschoolse opvang in Pijnacker.

De Tweemaster en SkippyPePijN willen de zorg voor een goede buitenschoolse opvang met elkaar delen.

Wij kiezen in onze samenwerking voor het model “de school als makelaar”.

In dit model hebben de ouders te maken met twee duidelijk van elkaar te onderscheiden partijen:

 

- Als eerste de Tweemaster, die zorgt voor onderwijs

- Als tweede SkippyPePijN, die zorgt voor de opvang en leuke invulling van de vrije tijd van de kinderen.

 

Voorwaarde is wel dat school en opvangorganisatie constructief samenwerken.

 

Er is een duidelijke onderlinge taakverdeling. De samenwerking tussen school en kinderopvang wordt vastgelegd in een contract met uitwerkingsafspraken.

 

Het toezicht vindt plaats op basis van Wet Kinderopvang. De opvangorganisatie blijft juridisch en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering. De ouders sluiten een overeenkomst met de opvangorganisatie. De begin- en eindtijden van onderwijs en opvang worden op elkaar afgestemd. Daarnaast maken kinderopvang en school afspraken over bijvoorbeeld het vervoer, roostervrije dagen, regels, gezamenlijk gebruik van ruimte etc.

 

Ouders hebben keuzevrijheid of en met welke organisatie zij afspraken maken over de voor- en naschoolse opvang. Indien van toepassing zal de school ook andere kinderopvangorganisaties van de nodige informatie voorzien om kwalitatief goede opvang te bieden (schooltijden, roostervrije dagen etc.).

 

Hoe werkt het in de praktijk ?

 

Voor school
De voorschoolse opvang is gericht op opvang van 7.30 tot 8.30 uur.
Kinderen worden door ouders gebracht en kunnen in een huiskamerachtige sfeer een spelletje doen, lezen etc. Kinderen hebben thuis ontbeten als ze naar de opvang komen. Alle leeftijden zitten in één groep. De voorschoolse opvang vindt plaats in het Koningshofcomplex. De kinderen worden door SkippyPePijN naar school gebracht.

 

Na school, in alle vakanties en met studiedagen
De naschoolse opvang is gericht op de eindtijd van de school tot 18.30 uur. Dus ook met een studiemiddag is er altijd opvang voor uw kind vanaf de tijd dat de school dicht gaat.
De naschoolse opvang wordt zoveel mogelijk per leeftijdsgroep aangeboden. Er zijn 4 verschillende leeftijdsgroepen: 4-6 jaar, 6-8 jaar, 8-10 jaar en 10-13 jaar.
SkippyPePijN is helder in haar visie op het begeleiden van kinderen. De jongste kinderen krijgen opvang dicht bij school of in de school. De oudere kinderen krijgen juist een uitdagende omgeving buiten de school. Ook dat draagt bij aan hun ontwikkeling.
SkippyPePijN biedt verschillende extra activiteiten in workshop vorm. Voor deze extra workshops kunt u kijken op www.skippykinderopvangbso.nl  Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
SkippyPePijN is alle schoolvakanties open en draait dan een leuk, uitdagend programma voor alle kinderen. Het vakantieprogramma voor de groep van uw kind kunt u ook vinden op bovenstaande link.

 

De 4-8 jaar groep
Voor de 4-8 jarige kinderen geldt dat deze bij school opgehaald worden door de BSO-leiding. Zij gaan lopend naar de BSO-ruimtes van kindercentrum Quokka in het Koningshofcomplex.

 

Zij worden opgevangen in stamgroepen, 4-6 jaar en 6-8 jaar. Hier ontmoeten zij hun vriendjes en vriendinnetjes uit hun eigen buurt, eten en drinken wat, kletsen met elkaar en maken plannen voor de middag. De stamgroepen hebben veel speelmogelijkheden (knutselen, vrij spel, computer, lezen). Kinderen kunnen in diverse ruimtes spelen en meedoen aan leuke workshops.
 

De 8-10 jaar groep
In overleg met ouders en na verkeers- en fietstraining gaan de 8-10 jarige in fietsgroepjes onder begeleiding naar kindercentrum de Numbat. Deze is gelegen bij de sportvelden van OLIVEO voetbal.  Kinderen die nog niet mee kunnen doen in een fietsgroepje worden met de bus gebracht. Kinderen die graag sporten kunnen gebruik maken van de voetbalvelden van OLIVEO en de binnen sporthal. Hier worden dagelijkse leuke activiteiten op sportgebied aangeboden door de pedagogisch medewerkers of vakkrachten van buitenaf.
Voor de alle kinderen is er voldoende gelegenheid om in de huiskamers te relaxen, knutselen, huiswerk te maken, computeren en vrij  te spelen.
Kinderen die na de opvang nog naar een sportvereniging moeten, gelegen in sportpark de Groene Wijdte, kunnen hier onder begeleiding of zelfstandig naar toe.

 

De 10 plus groep
De 10 plussers gaan naar kindercentrum Nimbadon, bij de boerderij de Notelaer.
Dit is een oude boerderij waar de wagenschuur en het zomerhuis geheel ingericht zijn voor en door de kinderen.
Het buitenterrein biedt veel uitdagende mogelijkheden die de kinderen over het algemeen niet vinden in hun woonwijk. Ze kunnen hutten bouwen, vlotten bouwen en varen, natuuronderzoekjes doen, voetballen, basketballen en in de winter veel ijspret hebben.
Voor de creatieve kinderen is er veel uitdaging in de vorm van knutselactiviteiten. Zo kunnen ze sieraden maken, tekenen, plakken, knippen, handwerken, kleien enzovoort.
Voor de kinderen die liever wat rust hebben na school is er een ruimte gecreëerd waar ze kunnen lezen of relaxen. In de centrale ruimte van het zomerhuis kunnen kinderen poolbiljarten en gezelschapsspelletjes doen.

 

Noot: Informatie en inschrijfformulieren voor de BSO zijn op school beschikbaar of op www.skippyenpepijn.nl

 

De directie van de Tweemaster zal regelmatig met Skippy overleg voeren. De mogelijkheid van bijstelling en verbetering van de samenwerking is zodoende in voldoende mate gegarandeerd.

 

 

copyright © 2019 | Dalton Basisschool De Tweemaster | Duivestein 25 | 2641 LG Pijnacker
Directie S. (Suzanne) de Jong | tel. 015-3693041 | email: k.witteman@de-tweemaster.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |