Daltononderwijs

Daltononderwijs

Daltonschool De Tweemaster is sinds 2012 erkend als Daltonschool. Voor ons is dit dé manier om onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. We willen daarmee kinderen de kansen geven waar ze recht op hebben, namelijk zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Oorsprong van het Daltononderwijs

Het Dalton principe is gebaseerd op de ideeën van Helen Parkhurst (1887-1973), die haar visie op het onderwijs in de plaats Dalton in de Verenigde Staten in de praktijk bracht.

Tweemaster bewerkt-187.jpg

Richtlijnen 

Richtinggevende principes van het Daltononderwijs zijn verantwoordelijkheid en vrijheid, samenwerking, zelfstandigheid, reflectie en effectiviteit. Deze principes kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ze staan altijd met elkaar in verband. Bovendien corresponderen deze principes met drie basiskenmerken van de mens: zijn vrijheid, zijn creativiteit en de mens als individu, maar wel binnen een bepaalde gemeenschap.

Het Daltononderwijs kent vijf pijlers, ook wel kernwaarden genoemd:

  1. Zelfstandigheid
  2. Verantwoordelijkheid
  3. Samenwerken
  4. Reflectie
  5. Doelmatigheid

Deze vijf pijlers vormen de basis van ons onderwijs waarmee wij kinderen voorbereiden op de toekomst.