Zo werken wij

Zo werken wij

Ontdek hoe onze verschillende groepen werken en hoe hun dagprogramma eruitziet.

Groep 1/2

Momenteel hebben we vier kleutergroepen. We zijn een Daltonschool en we werken met een weektaak. Daarvoor gebruiken we een whiteboard en daarop plannen we wanneer we onze taakjes willen doen.  Er zit een opbouw in de hoeveelheid taakjes die we moeten doen.  Ook is er tijd voor vrij spelen in de verschillende hoeken. Daarvoor hebben we een kiesbord in de klas. We hebben onder andere een bouwhoek, een huishoek, een themahoek, een knutselhoek en een leeshoek. We werken met thema’s. Dit jaar komen onder andere de bakker, sprookjes, lente en familie aan bod. We hebben twee keer per week gym van een gymleraar in de grote gymzaal en 1 keer van de eigen leerkracht in de speelzaal. Ook spelen we lekker veel buiten! 

Tweemaster bewerkt-209.jpg
Tweemaster bewerkt-065.jpg

Groep 3

In groep 3 gebeurt er een hoop! We werken elke dag aan lezen, rekenen en schrijven. Dit doen we door middel van (werk)boeken, maar ook door lekker te ‘doen’. Bewegend leren is dan ook een veelvoorkomend begrip in groep 3. Naast lezen, rekenen en schrijven is er elke week aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, expressieve vakken en uiteraard gym. Ook wordt er in groep 3 gewerkt met een weektaak. Hier staan taakjes op waar de kinderen tijdens weektaaktijd aan kunnen werken. Een aantal van deze taakjes, mogen de kinderen aan het begin van de week zelf inplannen. Aan het eind van de week wordt er klassikaal gereflecteerd op de weektaak en op de doelen die centraal stonden.

Groep 4

In groep 4 gaan we werken met de weektaak. Geen dagtaken meer, maar taken die verdeeld zijn over de hele week. Op deze weektaak staan instructietaken maar ook al taken die de kinderen zelfstandig moeten maken.

In groep 4 starten we met de taalmethode Staal. Aan de hand van een thema wordt de woordenschat uitgebreid. Hier worden allerlei soorten oefeningen mee gedaan. Ook komt het onderdeel taal verkennen aan bod. Hierbij worden bepaalde taal kenmerken aangestipt. Bijvoorbeeld de oorsprong van een bepaald woord of een denkgesprek kunnen maken.

In groep 4 wordt met spelling ook gewerkt met de methode Staal. Vier keer in de week wordt er aandacht besteed aan nieuwe spellingcategorieën. Ook de herhaling van eerder aangeboden categorieën ontbreekt niet.  

Tweemaster bewerkt-167.jpg
Tweemaster bewerkt-051.jpg

Het lezen in groep 4 wordt aangeboden door de methode Blink. Naar aanleiding van een wisselend thema krijgt de leerling een eigen leesboek, dat hij ook mag houden. Elke dag wordt in dit boek gelezen. Deze leeslessen worden uitgebreid met mini colleges en wereldlezen. Ook ontbreekt de afsluiting niet van zo'n thema. Ouders komen dan in de klas om naar het eindresultaat van het thema te kijken. Vaak maken de leerlingen dan een vragenblad voor de ouder, zodat ook de ouder zich kan verdiepen in het onderwerp.

Natuurlijk zijn er ook nog vakken zoals: verkeer, Engels, schrijven, crea, gym en besteden we veel aandacht aan het sociale en emotionele welbevinden van de leerling door de lessen van de Vreedzame school.

Groep 5

In groep 5 wordt de weektaak nog meer uitgebreid. Alle doelen van de lessen staan er nu ook op. En er komen meer zelfstandige taken bij. Ook wordt aandacht besteed aan het leerdoel van de individuele leerling. Dit leerdoel schrijft de leerling aan het begin van de week op zijn eigen weektaak. Aan het einde van de week reflecteert de leerling hierop.

We werken met de taalmethode Staal. Naar aanleiding van een thema wordt de woordenschat uitegbreid. Bij taal verkennen worden bijvoorbeeld ook uitdrukkingen aan geboden. Ook leer je hoe je bij een eigen mening een goed argument kan formuleren.

In groep 5 worden er nog meer spellingcategorieën aangeboden. Ook de herhaling blijft. Er zijn ook oefeningen die in een werkboek gemaakt moeten worden.

Tweemaster bewerkt-048.jpg
Tweemaster bewerkt-135.jpg

Het lezen in groep 5 wordt aangeboden door de methode Blink. Naar aanleiding van een wisselend thema krijgt de leerling een eigen leesboek, die hij ook mag houden. Elke dag wordt in dit boek gelezen. Deze leeslessen worden uitgebreid met mini colleges en wereldlezen. Ook ontbreekt de afsluiting niet van zo'n thema. Ouders komen dan in de klas om naar het eindresultaat van het thema te kijken. Vaak maken de leerlingen dan een vragenblad voor de ouder , zodat ook de ouder zich kan verdiepen in het onderwerp.

In groep 5 zijn er ook nog aparte geschiedenis en aardrijkskunde lessen. Bij geschiedenis hebben we het o.a. over de middeleeuwen en ontdekkingsreizigers. Bij aardrijkskunde wordt Nederland besproken. Niet alleen de landbouw, maar ook topografie wordt behandeld.

Natuurlijk zijn er ook nog vakken zoals: verkeer, Engels, schrijven, crea, gym en besteden we veel aandacht aan het sociale en emotionele welbevinden van de leerling door de lessen van de Vreedzame school.

Groep 6/7

In groep 3 gebeurt er een hoop! We werken elke dag aan lezen, rekenen en schrijven. Dit doen we door middel van (werk)boeken, maar ook door lekker te ‘doen’. Bewegend leren is dan ook een veelvoorkomend begrip in groep 3. Naast lezen, rekenen en schrijven is er elke week aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, expressieve vakken en uiteraard gym. Ook wordt er in groep 3 gewerkt met een weektaak. Hier staan taakjes op waar de kinderen tijdens weektaaktijd aan kunnen werken. Een aantal van deze taakjes, mogen de kinderen aan het begin van de week zelf inplannen. Aan het eind van de week wordt er klassikaal gereflecteerd op de weektaak en op de doelen die centraal stonden.

Tweemaster bewerkt-153.jpg
Tweemaster bewerkt-187.jpg

Groep 7/8

Wij zijn groep 7/8. We werken met een weektaak die we op maandag zelf plannen. Niet iedereen heeft dezelfde taken. De een krijgt bijvoorbeeld extra oefenwerk voor rekenen en de ander juist extra uitdaging. Hier krijgen we meerdere keren per week begeleiding bij. 

Daarnaast zijn een aantal kinderen uit de klas mediator. Zij hebben geleerd hoe ze conflicten op kunnen lossen en helpen anderen hierbij. 

Tijdens Blink werken we aan langdurige projecten die te maken kunnen hebben met biologie, aardrijkskunde, geschiedenis etc. De ouders mogen na elk project altijd een kijkje nemen. 

We zijn druk bezig om ons voor te bereiden op de middelbare school. We zoeken bijvoorbeeld meerdere scholen in de buurt, krijgen voorlichtingen en sluiten het jaar natuurlijk af met een eindmusical!