Gezonde school

Gezonde school

Gezondheidsbevordering maakt deel uit van ons onderwijs. Wij vinden gezondheid erg belangrijk. We willen dat kinderen kunnen omgaan met de verschillen en overeenkomsten tussen mensen in het algemeen en tussen leerlingen in het bijzonder. Er is veel aandacht voor omgangsvormen en gedragsregels. We hebben een gedragsprotocol waarin afspraken en procedures zijn vastgesteld, die ertoe moeten bijdragen dat het positieve klimaat op school behouden blijft. We organiseren aan het begin van het schooljaar het project ‘De gouden weken’. Daarbij staan normen, waarden, groeps- en schoolregels centraal. Op dit moment hebben we het vignet ‘Sociale Veiligheid’.

Tweemaster bewerkt-019.jpg