Leerlingen

Leerlingen

De leerlingenraad is een vertegenwoordiging van leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. Zij praten bijna maandelijks met de directeur over de zaken op de school. Voor de vergadering wordt een agenda gemaakt en ook over wat we bespreken  worden notulen gemaakt.  De leerlingenraad organiseert ook ieder jaar een themadag, waaraan de hele school deelneemt.