Onze missie en visie

Onze missie en visie

Missie

De missie van onze school is om kinderen leren samen te werken, zich evenwichtig voelen én zelfstandig te zijn. Een openbare school is de samenleving in het klein. Er is daarom geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren aandacht te hebben voor ieders mening of overtuiging.  

Onze school probeert een onderwijssituatie te creëren die het mogelijk maakt een continu ontwikkelingsproces bij kinderen te realiseren over alle ontwikkelgebieden. Deze gebieden zijn de verstandelijke, sociale, motorische en creatieve ontwikkeling.

Visie

Voor ons is Daltononderwijs de juiste manier om ons onderwijs vorm te geven. Het is een goede voorbereiding op de maatschappij. Op een Daltonschool leert een kind eigen keuzes maken, zelfstandig plannen en samenwerken met kinderen van alle leeftijden.  

Lees meer over ons onderwijs