Openbare school

Openbare school

Daltonschool De Tweemaster is een openbare school. Een openbare school staat open voor alle kinderen, welke levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid ze ook hebben. Iedereen is welkom. Op de openbare school respecteren wij elkaar en hebben we aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Tweemaster bewerkt-065.jpg

Een openbare school schenkt aandacht aan de verschillen tussen kinderen en heeft daarbij geen voorkeur voor één bepaalde richting. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Niet a-p-a-r-t, maar samen. We willen in openheid met elkaar groeien en naar elkaar toe groeien. Kinderen van verschillende achtergronden werken samen in hun eigen groep en met andere kinderen van de school. De leerkrachten, het team en de ouders werken samen, om van onze school een geheel te maken. Ouders werken op allerlei manieren samen met het team, de kinderen en met elkaar om de school zo goed en veilig mogelijk te laten functioneren.

Iedereen die dit ook vanzelfsprekend vindt, die bereid is om te leren, en voor wie wij een passend onderwijsaanbod hebben, is van harte welkom op Daltonschool De Tweemaster!