Downloads

Downloads

Praktische zaken

Elke school geeft op eigen wijze invulling aan de inhoud en organisatie van het onderwijs. Daarbij worden veel afspraken gemaakt op inhoudelijk en organisatorisch gebied. Hieronder vind je de belangrijkste documenten van Daltonschool De Tweemaster.

Schoolgids

Een groot deel van het beleid bepalen we zelf. Een deel van het beleid wordt bepaald door ons schoolbestuur Scholengroep Holland. Dit geldt voor al onze scholen.

Download de schoolgids