MR en OV

MR en OV

Medezeggenschapsraad 

Op elke school in Nederland is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. Ouders en het team van leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school.

Tweemaster bewerkt-086.jpg

Samenstelling

In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De zittingsduur is telkens drie jaar.

De MR van de Tweemaster bestaat uit 4 personen (2 ouders en 2 personeelsleden).

Namens de leerkrachten:

 • Carina de Visser, groep 1/2A
 • Mirthe van Puffelen, groep 3

Namens de ouders:

 • Monique van de Sande, moeder van Bo (groep 4) en Sammie (groep 1/2b)
 • Hanneke Bakker, moeder van Suze (groep 4)

Vergaderingen

De directeur kan bij de MR-vergadering aanwezig zijn als vertegenwoordiger van het bestuur, als informatiebron en als vraagbaak. Hij heeft als taak openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school te bevorderen.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dat betekent dat iedere ouder of personeelslid de vergaderingen kan bijwonen als toehoorder. Agendapunten over personen of zaken die nog onder embargo zijn, zijn niet openbaar. We verzoeken u uw komst tevoren te melden. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 21:30 uur. De data vindt u op de jaarkalender. De notulen van de vergaderingen worden na vaststelling op de website geplaatst.

Contact

U kunt de MR natuurlijk altijd op school aanspreken, maar u kunt de medezeggenschapsraad ook bereiken per mail.

mr@de-tweemaster.nl

Notulen


Oudercommissie Daltonschool De Tweemaster 

De oudercommissie is er om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat, zoals sport- en culturele evenementen. De oudercommissie heeft verder een adviserende functie naar de school over allerhande onderwerpen.

Alle bijeenkomsten van de oudercommissie zijn vrij toegankelijk. Dus als u het leuk vindt om een keer aan te schuiven, bent u van harte welkom! Laat dit dan even weten aan één van onze OC-leden. Dat kan persoonlijk op het schoolplein of via de mail: 

ov@de-tweemaster.nl

Tweemaster bewerkt-232.jpg

De oudercommissie houdt zich bijvoorbeeld bezig met het mede-organiseren van het sinterklaasfeest en het kerstfeest. Verder ondersteunt de oudercommissie het schoolteam bij verschillende activiteiten, doen ze de catering bij bepaalde evenementen, begeleiden bij de schoolfotograaf en allerlei andere belangrijke dingen voor de leerlingen en de school.

Wilt u iets aan ons vragen, spreek ons dan gerust aan. Wij staan altijd open voor ideeën en suggesties!

De OC-leden zijn

 • Edo, vader van Suze uit groep 4 (penningmeester)
 • Ellen, moeder van Floris (groep 2) en Jinte (groep 3)
 • Fenna, moeder van Bo (groep 4)
 • Judith, moeder van Niek (groep 1B)
 • Kim, moeder van Tom (groep 5) en Luke (groep 7)
 • Lisette, moeder van Fiene (groep 4) en Sep (groep1C)
 • Mareine, moeder van Yves (groep 6) en Jules (groep 8)
 • Mariska, moeder van Lissy (groep 3) en Vince (groep 6)
 • Nelleke, leerkracht (groep 5)