Ziekmelding en verlof

Ziekmelding en verlof

Op welke manier(en) kunnen ouders hun kind ziekmelden?

Ziekmeldingen kunnen alleen worden doorgegeven via Social Schools.

Log in op Social Schools

Op welke manier(en) kunnen ouders verlof aanvragen?

Verlofaanvragen kunnen worden ingediend bij de directie via Social Schools. 

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kun je bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties. (Lees hier meer over vakantieverlof.)